Om Fredriksborgs Historia

Fredriksborg på norra Värmdö invid Oxdjupet har under århundraden haft stor betydelse för försvaret av Stockholm och Sverige. Redan på 1500-talet beslöt Gustav Vasa att den viktiga infarten via Oxdjupet skulle spärras för att hindra krigsfartyg att nå Stockholm den vägen. Det kom dock att ta omkring 300 år innan sundet kunde blockeras och man under en period kunde gå torrskodd mellan Värmdö och Rindö. 

Under stormaktstiden var Östersjön i praktiken ett svenskt innanhav, men läget förändrades under det stora nordiska kriget 1700-1721, och Sverige försvagades. Efter de s.k. rysshärjningarna utmed ostkusten 1719-1721, beslutades att försvaret av Stockholm vid Oxdjupet behövde förstärkas.

Fredriksborgs Fästning kom att byggas 1724-1735. Fästningen och de kringliggande byggnaderna med strandbatteriet var en del av det försvar som byggdes upp i Stockholms skärgård för att skydda Stockholm. Befästningarna döptes till Fredriksborg efter kung Fredrik I och ansågs då vara en av Europas starkaste fästningar, med sina upp till sex meter tjocka murar och bestyckad med 86 kanoner.

Högst upp på en platå, 40 meter över vattnet och utrustat med gevärs- och kanongalleri skulle nu Fredriksborg skydda Stockholm. Fästningen är omgiven av en stormgrav och kunde enbart nås via en vindbrygga vars maskineri fortfarande är bevarat i originalskick. Fästningen hade ursprungligen fyra våningar, idag två, och kunde inhysa upp till 2.000 man och 45 kanoner och klara en belägring under lång tid. Strandbatteriet med ytterligare 41 kanoner bestod av två kaponjärer i tre våningar för närstrider. Idag finns den norra kaponjären bevarad. 

Befästningen är öppen för besökare under perioden 1 maj, till 30 september, och Kaponjären även övrig tid. Vintertid sover fridlysta fladdermöss i fästningens torn, och denna får då inte besökas.

Se och läs gärna mer om Fredriksborgs spännande historia här;  

Fredriksborgs historia (film)

Fredriksborgs fästning

Oscar-Fredriksborg

Oxdjupet

Det stora nordiska kriget 1700-1721

 

Fler svenska historiska byggnader som förvaltas av SFV  (Ladda ner App)