Student, kalas, sommarfest, jobbmöten

Stora ytor, utomhus, orangeri, brygga, Fredriksborgs Fästning. Kontakta oss om Ni har planer på kalas, student eller säkra jobbmöten, sommarfest e.dyl. Inom Hotell & Restaurang med serveringstillstånd och kontroll gäller avstånd samt regler för servering - men inte max 8 deltagare.

Abonnera hela området eller en egen del eller byggnad.

Varmt Välkomna.

Datum: 2020-05-30

Kommentera på Facebook