Covid-19

Restriktioner

Restauranger och hotell såsom serveringsställe omfattas inte av max 8 gränsen för varken privatgäster eller sällskap som inte är allmän sammankomst, t.ex. bröllop, konferens eller kurser.

Dock gäller regler i form av avståndsregler mellan bord och i lokalen, servering endast till sittande, maxantal om 4 gäster per bord samt inskränkta serveringstider av alkohol enligt alkohollagen. Alkohol får tills vidare serveras till 20:00 och restaurangen måste stänga 20:30 till dess FHM meddelar annat. Alkohol får serveras till rummen, room service, utanför dessa tider.

 

Kurs och Konferens (text från FHM)

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av pandemilagen. Skulle någon kurs eller föreläsning bedömas vara allmän sammankomst kan det dock omfattas av pandemilagen, men det bör vara undantagsfall. Allmän sammankomst i pandemilagen har samma innebörd som i ordningslagen. Gränsdragningsfrågor kring vad som utgör allmän sammankomst hänvisas till Polismyndigheten.

 

Hur vi agerar för att minimera risker

Fredriksborg är ett litet hotell med 15 rum. Vi ligger avskilt på 5 hektar egen mark på norra Värmdö.

Fredriksborg erbjuder exklusivitet vid konferens, dvs vi har inte mer än ett sällskap samtidigt på plats. Detsamma gäller privata sällskap på vardagar. Exklusivitet på helger är möjlig och kan vara kostnadsfri för större sällskap, men beror på antal, datum, tider med mera. Kontakta oss gärna för frågor.

Vi har möblerat om för att få större avstånd än tidigare för privata gäster. För förbokade sällskap möblerar vi enligt önskemål, så länge det är i enlighet med lag.

Vi har vid alla kommunens livsmedelskontroller, vilka är oannonserade, genomgått kontroll av all livsmedelshantering, kökshygien, städ- och övriga rutiner. Vi har aldrig fått en anmärkning.  Handsprit finns utställd och städning på allmän WC sker flera gånger per dag och vi har bytt från handdukar till pappershanddukar.

 

Personal

Vi har en liten och stabil personalstyrka och undviker inhyrd personal eller variation. Dessa är alltid samma personer, väl förtrogna med rutiner och som tillämpar extra noggrannhet med hygien i köket och bland gäster. Personalen gör allt för att följa direktiv dvs. undvik publika transporter, folksamlingar samt håller varhelst det är möjligt en meters avstånd till andra personer.

Vi serverar inte varmmatsbuffé utan all servering sker till bords. Om gäst så önskar så kommer personal att avstå att vara i gästens närhet.

Skulle någon personal misstänka att de har exponerats för Coronavirus, eller känna av symptom, kommer denne att skickas hem från arbetsplatsen snarast. Personal är instruerad att direkt meddela misstanke om symptom samt att även kontakta 1177. Vi som driver hotellet och arbetar i verksamheten finns alltid på plats under en konferens.

 

Leverantörer och tillfälliga besökare

Vi avstår all fysisk kontakt med alla leverantörer. Matleveranser ställs utanför och plockas in av vår personal efter att transportören har åkt. Ev. skadade eller brutna förpackningar av färskvaror reklameras och returneras och tas aldrig in i kylrummen. Vi avstår all fysisk kontakt med fastighetsskötare, hantverkare mm.

Vi har sett över våra städrutiner och ökat städfrekvensen. Städning utförs av extern städfirma med samma 2-3 personer. Vi undviker ändå all fysisk kontakt med städpersonal. Städning sker med desinficerande vätskor och med extra noggrannhet av i synnerhet badrum och toaletter, liksom hotellets konferensrum och allmänytor. Städpersonal bär engångshandskar och städmaterial är ofta engång. Ej engångsmaterial såsom trasor och moppar tvättas i 95 grader, och samma material används inte på olika platser. Man är noggrann med att rengöra och desinficera handtag, kranar, spolknappar och motsvarande kontaktytor.

 

Har Ni frågor?

Vi välkomnar alla frågor gällande vår hantering och våra rutiner. Vi är lyhörda för alla särskilda önskemål eller krav gällande vistelse, mat, rutiner eller vår närvaro och service till gäster.

Kontakta oss gärna för frågor eller ytterligare information.

/

 

Datum: 2021-02-19

Kommentera på Facebook