Historian bakom Fredriksborg

Fredriksborgs fästning är en befästningsanläggning på Värmdö vid Oxdjupet, inloppet till Stockholm. Fästningen och de kringliggande byggnaderna var en del av det försvar som byggdes upp i Stockholms skärgård för att skydda Stockholm efter rysshärjningarna utmed ostkusten 1719. Befästningarna som blev klara 1735, kallades Fredriksborgs fästning efter kung Fredrik I och ansågs då vara Europas starkaste fästning. 1724 påbörjades arbetet med själva fästningen efter general-kvartermästaren Axel Löwens ritning. Högst upp på en platå, 40 meter över vattnet och utrustat med gevärs- och kanongalleri skulle nu Fredriksborg skydda Stockholm. Fästningen är omgiven av en stormgrav och kunde enbart nås via en vindbrygga vars maskineri fortfarande är bevarat i originalskick.

Vissa delar av fästningen är öppen för besökare under sommarhalvåret.

Läs mer på 
www.sfv.se
www.vaxholmsfastning.se